Beschikbare cursussen

De Manager en GIS (2019)

Categorie: Masterclasses

Geografische informatiesystemen (GIS) en de achterliggende concepten van ‘ruimtelijk denken’ zijn onmisbaar in de koersbepaling van moderne organisaties. Door geografie en locatie een eigen plek te geven in de bedrijfsvoering, ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe businesskansen. Wie de mogelijkheden in het juiste geoperspectief ziet, wordt vanzelf een succesvol strateeg. Toch is de potentie en kracht van GIS in het begin voor velen ongrijpbaar. Gelukkig kunnen we bij Esri Nederland dat goed duidelijk maken. ‘Omgevingsbewuste’ managers en CEO’s kunnen mee met speciale kennismakingsvluchten over (nieuwe) GIS-gebieden. Vanuit dat perspectief verkennen we de kansrijke exploitatiegebieden die GIS bereikbaar maakt. ‘Zien is geloven…’, zo blijkt altijd na GIS-demonstraties.

Masterclass Organisatie & GIS (2017)

Categorie: Masterclasses

Deze masterclass heeft het doel (aankomende) managers, teamleiders, beleidsadviseurs en coördinatoren geo-informatie een helpende hand te bieden bij de uitdagingen die specifiek zijn voor dit vakgebied.

Masterclass Architectuur & GIS (2017)

Categorie: Masterclasses

Architectuur denken biedt een goede leidraad om veranderingen te kunnen sturen en GIS te laten aansluiten op de businessprocessen.                  Steeds meer businessprocessen kennen een geo-component. Tegelijkertijd gaan de technische ontwikkelingen heel snel. GIS wordt steeds meer integraal onderdeel van de totale informatievoorziening en moet dus ook mee kunnen bewegen in dat landschap. 


In deze masterclass worden relevante architectuurprincipes geïntroduceerd en in een GIS-context geplaatst. Voorop staat het praktisch toepassen van architectuur-denken vanuit een theoretische basis. Als rode draad staat het uitwerken van een concrete case door de masterclass heen. Deze driedaagse masterclass vindt plaats op 13,14 en 24 maart

Masterclass Organisatie & GIS (2014)

Categorie: Masterclasses

De Masterclass heeft het doel (aankomende) managers en coördinatoren geo-informatie een helpende hand te bieden bij de uitdagingen die specifiek zijn voor dit vakgebied. Tijdens de masterclass kan er geleerd worden hoe vanuit een heldere strategie de geo-informatievoorziening succesvol georganiseerd kan worden.

Masterclass Architectuur & GIS 2013

Categorie: Masterclasses

Geografische informatie wordt steeds breder ingezet en komt centraler in de organisatie te staan. Steeds meer veelal bedrijfskritische businessprocessen kennen een geo-component. Tegelijkertijd gaan de technische ontwikkelingen heel snel. GIS wordt steeds meer integraal onderdeel van de totale informatie voorziening en moet dus ook mee kunnen bewegen in dat landschap. Het wordt daarom in toenemende mate nodig om GIS in een integraal framework te plaatsen, architectuur.


Architectuur denken biedt een goede leidraad om deze veranderingen te kunnen sturen en GIS te laten aansluiten op de businessprocessen. Dit werkt twee kanten op: Zowel gedacht vanuit GIS naar business als ook van de business naar de techniek.
Masterclass Organisatie & GIS (2013)

Categorie: Masterclasses

Hoe maakt GIS het verschil voor een organisatie? En hoe moet dat georganiseerd worden? Dat is wat in deze masterclass op 8, 9, 15 en 16 oktober 2013 in Rotterdam centraal staat.