Beschikbare cursussen

ArcGIS Vakopleiding (2022-1)


Klik hier om toegang te krijgen tot de inhoud van de ArcGIS Vakopleiding.

StoryMaps maken met ArcGIS Online (Vakopleiding)


Thanks to their engaging user experience, story maps have achieved mass appeal as a vehicle to inform the public, engage stakeholders, and inspire an audience. This course—for anyone that wants to communicate with maps—teaches the concepts, best practices, and decisions that need to be made when creating and sharing a story map.

Gebruik van ArcGIS Online (Vakopleiding)


In deze training staat centraal hoe u met ArcGIS Online, services, webmaps & webapplicaties kunt werken. U publiceert services vanuit ArcGIS Pro of ArcMap, vervolgens maakt u hiermee webmaps en webapps.

Deze training is vernieuwd en vervangt de oude training ‘Webmaps & Apps maken in ArcGIS Online’. De doelgroep van deze training is GIS professionals. 

U ontdekt hoe u data vanuit ArcGIS Pro naar ArcGIS Online kunt publiceren. Ook leert u hoe u direct data toevoegt aan het ArcGIS Online Portaal. Tijdens deze workshop maakt u een aantal webmaps en webapplicaties om de gegevens uit verschillende services te visualiseren voor de eindgebruiker. Deze workshop richt zich op de GIS-medewerker die kennis en ervaring heeft met ArcGIS Pro of ArcMap.
Webapps configureren met de Web AppBuilder (Vakopl…


Learn how to create intuitive, focused web apps that are accessible on desktop and mobile devices—without writing any code. This course shows how to take advantage of existing web maps, themes, and widgets to build apps that feature your organization's branding and deliver the functionality your users require.


Projectaanpak en doelgroepbenadering (Vakopleiding…


In deze training staat centraal hoe u met ArcGIS Online, services, webmaps & webapplicaties kunt werken. U publiceert services vanuit ArcGIS Pro of ArcMap, vervolgens maakt u hiermee webmaps en webapps.

Deze training is vernieuwd en vervangt de oude training ‘Webmaps & Apps maken in ArcGIS Online’. De doelgroep van deze training is GIS professionals. 

U ontdekt hoe u data vanuit ArcGIS Pro naar ArcGIS Online kunt publiceren. Ook leert u hoe u direct data toevoegt aan het ArcGIS Online Portaal. Tijdens deze workshop maakt u een aantal webmaps en webapplicaties om de gegevens uit verschillende services te visualiseren voor de eindgebruiker. Deze workshop richt zich op de GIS-medewerker die kennis en ervaring heeft met ArcGIS Pro of ArcMap.
Gebruik van ArcGIS Pro (Vakopleiding)


Ontdek ArcGIS Pro en verbreed uw basiskennis van GIS. Deze training behandelt de meestgebruikte tools en workflows en is direct toepasbaar in uw dagelijks werk. U leert technieken en best practices die u helpen om kaarten te ontwerpen, data te maken, beheren en analyseren en kaarten en data te delen. Praktische oefeningen bij ieder onderwerp helpen u om efficiënt te werken met ArcGIS Pro.

Creëren en bewerken in ArcGIS Pro (Vakopleiding)


In deze training leert u de basisvaardigheden voor het aanmaken en aanpassen van geografische data. Naast deze technische vaardigheden leert u ook hoe u instellingen kan configureren in ArcGIS Pro zodat u zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk kan tekenen. U moet hierbij denken aan zaken als het instellen van de snapping environment, het gebruik maken van feature templates en map topologie. Na deze training kan u zelfstandig in ArcGIS Pro nieuwe punt, lijn en vlak objecten intekenen als ook bestaande objecten aanpassen.

Cartografie en visualisaties met ArcGIS Pro (Vakop…


Learn fundamental cartographic design principles and a standard workflow to produce print and online maps tailored to their purpose, medium, and intended audience. This course teaches ArcGIS Pro techniques to create and share a variety of professional-quality information products including print maps, web maps, 3D scenes, charts, and infographics.

3D met ArcGIS Pro (Vakopleiding)


n de 2-daagse training wordt aandacht besteed aan het maken van 3D data in ArcGIS Pro om vervolgens te exporteren naar ArcGIS Online. Naast het creëren en editen van 3D data zullen theorieën en tips&tricks de revue passeren en wordt gebruik gemaakt van beschikbare 3D data. Ook worden de verschillende data-formaten behandeld. In verschillende oefeningen vindt data preparatie plaats, die in latere hoofdstukken worden gebruikt om op het web te plaatsen en deelbaar te maken. Ook is er een hoofdstuk beschikbaar over analyses, waarin verschillende 3D analyses de revue passeren. Als laatste worden ook animaties in 3D behandeld. 

Delen van content in ArcGIS Online (Vakopleiding)


In deze training staat centraal hoe u met ArcGIS Online, services, webmaps & webapplicaties kunt werken. U publiceert services vanuit ArcGIS Pro of ArcMap, vervolgens maakt u hiermee webmaps en webapps.

Deze training is vernieuwd en vervangt de oude training ‘Webmaps & Apps maken in ArcGIS Online’. De doelgroep van deze training is GIS professionals. 

U ontdekt hoe u data vanuit ArcGIS Pro naar ArcGIS Online kunt publiceren. Ook leert u hoe u direct data toevoegt aan het ArcGIS Online Portaal. Tijdens deze workshop maakt u een aantal webmaps en webapplicaties om de gegevens uit verschillende services te visualiseren voor de eindgebruiker. Deze workshop richt zich op de GIS-medewerker die kennis en ervaring heeft met ArcGIS Pro of ArcMap.
Content, basisregistraties en metadata


In deze training staat centraal hoe u met ArcGIS Online, services, webmaps & webapplicaties kunt werken. U publiceert services vanuit ArcGIS Pro of ArcMap, vervolgens maakt u hiermee webmaps en webapps.

Deze training is vernieuwd en vervangt de oude training ‘Webmaps & Apps maken in ArcGIS Online’. De doelgroep van deze training is GIS professionals. 

U ontdekt hoe u data vanuit ArcGIS Pro naar ArcGIS Online kunt publiceren. Ook leert u hoe u direct data toevoegt aan het ArcGIS Online Portaal. Tijdens deze workshop maakt u een aantal webmaps en webapplicaties om de gegevens uit verschillende services te visualiseren voor de eindgebruiker. Deze workshop richt zich op de GIS-medewerker die kennis en ervaring heeft met ArcGIS Pro of ArcMap.
Databeheer in ArcGIS Pro (Vakopleiding)


Ontdek ArcGIS Pro en verbreed uw basiskennis van GIS. Deze training behandelt de meestgebruikte tools en workflows en is direct toepasbaar in uw dagelijks werk. U leert technieken en best practices die u helpen om kaarten te ontwerpen, data te maken, beheren en analyseren en kaarten en data te delen. Praktische oefeningen bij ieder onderwerp helpen u om efficiënt te werken met ArcGIS Pro.

Inrichten en beheer ArcGIS portaal (Vakopleiding)


Deze workshop richt zich op de inrichting en/of het beheer van het ArcGIS-portaal (Online / Enterprise). Deze workshop wordt op uw behoefte afgestemd. Er kan worden ingegaan op de inrichting van het portaal, het aanmaken en uitnodigen van gebruikers en het creëren van groepen. Daarnaast kan er op de beheeraspecten worden ingegaan, zoals het aanpassen van rechten en machtigingen, het plaatsen van de juiste (basis)content en het hebben en houden van overzicht binnen het portaal. De workshop is voor maximaal twee beheerders van het portaal en wordt gevolgd op locatie bij Esri Nederland.

Datakwaliteit (ArcGIS Vakopleiding)


Deze workshop richt zich op de inrichting en/of het beheer van het ArcGIS-portaal (Online / Enterprise). Deze workshop wordt op uw behoefte afgestemd. Er kan worden ingegaan op de inrichting van het portaal, het aanmaken en uitnodigen van gebruikers en het creëren van groepen. Daarnaast kan er op de beheeraspecten worden ingegaan, zoals het aanpassen van rechten en machtigingen, het plaatsen van de juiste (basis)content en het hebben en houden van overzicht binnen het portaal. De workshop is voor maximaal twee beheerders van het portaal en wordt gevolgd op locatie bij Esri Nederland.

Vector analyses met ArcGIS Pro (Vakopleiding)


In deze training leert u het geografische analyse proces te doorgronden en uit te voeren. U maakt kennis met verschillende vector analyse tools zoals buffer, intersect, union en integrate. Naast de technische analysevaardigheden is er aandacht voor data preparatie. Ook het belang van het combineren van verschillende tools om geografische vraagstukken op te lossen komt aan de orde. Naast traditionele oefeningen wordt er ook gebruik gemaakt van cases, om op een creatieve manier analyses uit te voeren. Na deze training kunt u zelfstandig omgaan met verschillende analysetools en weet u welke tools u kunt inzetten voor het beantwoorden van geografische vragen.

Modelbuilder in ArcGIS Pro (Vakopleiding)


Met de ModelBuilder kunnen veel voorkomende (reeksen van) bewerkingen eenvoudig vastgelegd en reproduceerbaar worden gemaakt.