Beschikbare cursussen

E-Gebruik van ArcGIS Pro (2.6)

Categorie: ArcGIS Pro

Ontdek ArcGIS Pro en verbreed uw basiskennis van GIS. Deze training behandelt de meestgebruikte tools en workflows en is direct toepasbaar in uw dagelijks werk. U leert technieken en best practices die u helpen om kaarten te ontwerpen, data te maken, beheren en analyseren en kaarten en data te delen. Praktische oefeningen bij ieder onderwerp helpen u om efficiënt te werken met ArcGIS Pro.

E-ArcGIS Pro (2.7) voor ArcMap-gebruikers

Categorie: ArcGIS Pro

With faster tools and integrated 2D and 3D capabilities, ArcGIS Pro will streamline your GIS projects. This course prepares experienced ArcMap users to be productive right away. Learn essential ArcGIS Pro terminology and concepts and how to efficiently complete a variety of tasks related to mapping, editing, analyzing, and sharing geospatial data and resources.

E-Gebruik van de geodatabase met ArcGIS Pro (2.6)

Categorie: ArcGIS Pro

This course takes you on an in-depth exploration of the geodatabase, the native data storage format for ArcGIS software. Best practices to create a geodatabase to centrally store and efficiently manage your organization's authoritative geospatial data are covered. You will develop skills needed to configure unique geodatabase features that ensure data integrity and accuracy over time and a thorough understanding of file and enterprise geodatabase capabilities.

E-Creëren en bewerken van data met ArcGIS Pro

Categorie: ArcGIS Pro

In deze training leert u de basisvaardigheden voor het aanmaken en aanpassen van geografische data. Naast deze technische vaardigheden leert u ook hoe u instellingen kan configureren in ArcGIS Pro zodat u zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk kan tekenen. U moet hierbij denken aan zaken als het instellen van de snapping environment, het gebruik maken van feature templates en map topologie. Na deze training kan u zelfstandig in ArcGIS Pro nieuwe punt, lijn en vlak objecten intekenen als ook bestaande objecten aanpassen.

E-Cartografie en Visualisaties met ArcGIS Pro (2.6…

Categorie: ArcGIS Pro

Learn fundamental cartographic design principles and a standard workflow to produce print and online maps tailored to their purpose, medium, and intended audience. This course teaches ArcGIS Pro techniques to create and share a variety of professional-quality information products including print maps, web maps, 3D scenes, charts, and infographics.

E-Delen van content op het web met ArcGIS Pro

Categorie: ArcGIS Pro

Learn how to efficiently share a variety of geospatial resources to an ArcGIS Online organizational site or ArcGIS Enterprise portal website. This course teaches how to publish high-performing services that extend ArcGIS mapping and analytics capabilities across your organization.

E-3D met ArcGIS Pro

Categorie: ArcGIS Pro

n de 2-daagse training wordt aandacht besteed aan het maken van 3D data in ArcGIS Pro om vervolgens te exporteren naar ArcGIS Online. Naast het creëren en editen van 3D data zullen theorieën en tips&tricks de revue passeren en wordt gebruik gemaakt van beschikbare 3D data. Ook worden de verschillende data-formaten behandeld. In verschillende oefeningen vindt data preparatie plaats, die in latere hoofdstukken worden gebruikt om op het web te plaatsen en deelbaar te maken. Ook is er een hoofdstuk beschikbaar over analyses, waarin verschillende 3D analyses de revue passeren. Als laatste worden ook animaties in 3D behandeld. 

E-Modelbuilder in ArcGIS Pro

Categorie: ArcGIS Pro

et de ModelBuilder kunnen veel voorkomende (reeksen van) bewerkingen eenvoudig vastgelegd en reproduceerbaar worden gemaakt.

E-Raster Analyses met ArcGIS Pro (2.6)

Categorie: ArcGIS Pro


In this training you will become acquainted with raster concepts, raster data formats and perform raster analyses.

E-Vector Analyses met ArcGIS Pro (2.3)

Categorie: ArcGIS Pro

In deze training leert u het geografische analyse proces te doorgronden en uit te voeren. U maakt kennis met verschillende vector analyse tools zoals buffer, intersect, union en integrate. Naast de technische analysevaardigheden is er aandacht voor data preparatie. Ook het belang van het combineren van verschillende tools om geografische vraagstukken op te lossen komt aan de orde. Naast traditionele oefeningen wordt er ook gebruik gemaakt van cases, om op een creatieve manier analyses uit te voeren. Na deze training kunt u zelfstandig omgaan met verschillende analysetools en weet u welke tools u kunt inzetten voor het beantwoorden van geografische vragen.

K-Putting ArcGIS to Use Across Your Organization (…

Categorie: ArcGIS Pro

Get a comprehensive introduction to ArcGIS platform components and capabilities. In this course, you explore ArcGIS apps used for mapping and visualization, data collection and management, spatial analytics, and collaboration and sharing. Discover how the ArcGIS platform helps organizations address common business challenges and apply location-based insights to streamline operations and improve decision making.

K-ArcGIS Pro: Essential Workflows (2.5)

Categorie: ArcGIS Pro

Extend your foundational GIS knowledge, get comfortable with the ArcGIS Pro application, and explore some of the most common GIS workflows. This course introduces techniques and general best practices to map, manage, analyze, and share data and other GIS resources. Hands-on exercises will give you the experience needed to efficiently work with ArcGIS Pro.


K - Werken met LiDAR-data in ArcGIS Pro

Categorie: ArcGIS Pro

This course introduces light detection and ranging (lidar) data concepts, collection methods, quality-control considerations, and common applications. Techniques to manage, edit, visualize, and share lidar-derived 2D and 3D information products using ArcGIS Pro are covered.

K-Creating and Editing Data with ArcGIS Pro(2.3)

Categorie: ArcGIS Pro

This course teaches best practices to create accurate geographic data and maintain it over time. You will get ample hands-on practice with a variety of ArcGIS Pro tools that streamline the editing process and decrease the potential for errors when updating your GIS database.

K-Configuratie en Beheer van Utility Networks in A…

Categorie: ArcGIS Pro
Deze training bereidt u voor om het ArcGIS Utility Netwerk te implementeren, en middels de implementatie de assets van hun organisatie realistisch te modelleren en te beheren. De training is gericht op GIS-professionals die een actieve rol (gaan) vervullen binnen de implementatie of het technisch beheer van het Utility Netwerk, bijvoorbeeld GIS-beheerders of technische leads binnen een implementatietraject.  Leer hoe u het netwerkschema en de eigenschappen definieert en gegevens in een nutsnetwerk laadt. Deelnemers kunnen cursusoefeningen voltooien met behulp van scenario’s voor elektriciteit, gas of water.  DE VOLGENDE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD: ·        Bouw een utility network met behulp van geoprocessing-tools. ·    …

K-Werken met Utility Networks in ArcGIS

Categorie: ArcGIS Pro
De inzet van ArcGIS Utility Network levert krachtige tools voor
het modelleren, visualiseren, editen en analyseren van complexe
utility-netwerken. Deze training is geschikt voor GIS-professionals die werken
met elektriciteit-, gas-, water-, of telecom-netwerken en levert een uitgebreid
overzicht van de netwerkarchitectuur binnen de enterprise geodatabase. Leer
alles over de laatste ontwikkelingen rondom assetbeheer, het snel inzichtelijk
krijgen van de gevolgen van storingen en de mogelijkheden om snel te reageren
op escalaties. Deelnemers kunnen cursusoefeningen voltooien met behulp van
scenario’s voor elektriciteit, gas of water.

K-Spatial Analysis with ArcGIS Pro (2.5)

Categorie: ArcGIS Pro

Learn essential concepts and a standard workflow you can apply to any spatial analysis project. You will work with a variety of ArcGIS tools to explore, analyze, and produce reliable information from data. Course exercises use an Advanced license of ArcGIS Pro and ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst, and ArcGIS Geostatistical Analyst.

K-Imagery Analysis in ArcGIS Pro(2.7)

Categorie: ArcGIS Pro

This course is for GIS professionals and imagery analysts in the private sector and civilian government agencies who need to extract meaningful information from satellite imagery, unmanned aerial vehicle (UAV)-collected data, and other imagery formats. Best practices to display, process, and create derived raster products are covered. You'll work with ArcGIS Pro and ArcGIS Image Analyst tools to explore common imagery applications, including disaster recovery, damage assessment, and forest canopy assessment.