Beschikbare cursussen

K-Editing Data with ArcGIS for Desktop (10.5)


This course teaches methods for accurately creating and maintaining data stored in a geodatabase. You will learn a recommended workflow for data automation and practice with tools and techniques that help ensure data integrity during editing.

K-Design van kaarten met ArcMap


Learn how to apply fundamental cartographic design principles to create maps that are easy to interpret and properly designed for their audience and delivery medium. You will explore a standard cartographic workflow to efficiently produce high-quality maps for print and online use. Course exercises primarily use ArcMap.

K-ArcGIS 3: Performing Analysis (10.5)


Support Data-Backed Decision Making
Learn a standard workflow you can apply to any spatial analysis project. You will perform different types of analyses to efficiently create reliable results that support informed decision making. This course uses ArcGIS for Desktop Advanced (ArcMap) and some exercises use tools in the ArcGIS Spatial Analyst extension.


Note: Course concepts apply to ArcGIS 10.3, 10.4, and 10.5. Esri will provide ArcGIS 10.5 software for use during class.


E-Geodesign met ArcMap


Geodesign is een multidisciplinaire, collaboratieve benadering voor het in kaart brengen van de toekomstige complexe situaties voor lokale, regionale en globale gemeenschappen.


Dit omvat bijvoorbeeld het ontwerpen van nieuwe wijken, parken, industrieterreinen of wegen. Door het aanbieden van een kader (framework) en efficiënte tools, is het mogelijk om design alternatieven te maken en te evalueren. Deze training leert u om planning en designworkflows via een iteratieve manier te modeleren en visualiseren. Ook gaat u diep in op hoe u de impact van individuele besluiten op een al omvattend ontwerpplan kunt analyseren. Sommige van de oefeningen maken gebruik van ArcGIS Spatial Analyst of ArcGIS 3D Analyst. Ook is er een eerste korte kennismaking met ArcGIS CityEngine.

K-Using ArcGIS for Water Utility Workflows (10.5)


Learn how to take advantage of the complete ArcGIS platform to support water utility operations. The course covers recommended workflows and focused solutions that will help your organization efficiently manage water utility assets, streamline field data collection, and deliver better customer service. This course assumes familiarity with water utility terminology. ArcMap is used in course exercises.

K-Working with Geometric Networks for Utilities (1…


Learn how to model your utility network data inside the geodatabase so that your organization can efficiently manage assets, quickly respond to outages, and deliver excellent customer service. You will master fundamental concepts of a geometric network as you create, edit, and analyze network features. During course exercises, you will work with ArcMap and may choose to use electric, gas, or water/wastewater data.


Note: Course concepts apply to ArcGIS 10.3, 10.4, and 10.5. Esri will provide ArcGIS 10.5 software for use during class.

K-Using ArcGIS for Public Safety Workflows (10.4)


This course introduces ArcGIS software and a geographic approach that complements and enhances typical public safety workflows. You will work with tools to map and visualize public safety data, identify patterns, create actionable information, and produce dynamic maps to effectively disseminate that information. This course uses realistic public safety scenarios.

E-Databeheer, symbologie en analyses in ArcMap (10…


Dit is de metacourse Databeheer en analyses in ArcGIS for Desktop. Door deelnemers op deze training in te schrijven krijgen zij automatisch toegang tot de modules die deel uitmaken van deze training.

K-Geospatial Concepts for Intelligence Operations …


This course teaches foundational geospatial concepts that apply to data, maps, and analysis workflows widely used for intelligence production, planning, and operations. You will work with the ArcGIS platform as you explore techniques to efficiently visualize, create, and analyze geospatial data for use in intelligence. This course is taught using ArcGIS for Desktop Advanced and some course exercises use tools provided in the ArcGIS Spatial Analyst extension.

K-Using ArcGIS for Geospatial Intelligence (10.4)


Learn geospatial concepts and recommended workflows that support the production of timely, accurate, and actionable intelligence. Using relevant scenarios and operational problems, you will learn how to manage, analyze, and visualize geospatial data, then share your work by producing mission-specific products aligned with industry best practices.

ArcGIS 3: Performing Analysis (10.3)


This course teaches a standard workflow you can apply to any spatial analysis project. Working with a variety of ArcGIS tools and data, you will perform different types of analyses to efficiently create reliable results that support informed decision making. This course is taught using ArcGIS for Desktop Advanced and some course exercises use tools provided in the ArcGIS Spatial Analyst extension.

E-Tekstplaatsing in ArcGIS 10 (10.2/Demo)


Voorbeeld van een E-learning training. Deze demo bevat een module uit de training "Gebuik van ArcGIS for Desktop 10.2". U kunt inloggen als Gast in deze training.

K-ArcGIS III: Performing Analysis (10.2)


This course teaches a standard workflow you can apply to any GIS analysis. Every analysis begins with a question and has criteria that must be considered. You will learn how the analysis question and criteria drive decisions about what data and tools will generate reliable information. Working with a variety of data and ArcGIS tools, you will perform different types of analyses to efficiently solve spatial problems. This course is taught using ArcGIS for Desktop Advanced and some course exercises use tools provided in the ArcGIS Spatial Analyst extension.

K-ArcGIS 10.2 for Desktop: Quick Start for ArcGIS …


At version 10.2, ArcGIS is a complete platform that individuals and organizations use to find, explore, create, and share maps; collaborate in groups and communities; and deploy GIS resources wherever they are needed. In this workshop, the instructor discusses major enhancements to the ArcGIS platform and demonstrates the more intuitive workflows now available to visualize, edit, analyze, and share GIS data and maps.

K- Gebruik van ArcGIS voor Milieu (10.1)


Esri Nederland en dBvision bieden samen een training aan, gericht op milieumedewerkers bij overheid en adviesbureaus. Het gebruik van GIS wordt steeds breder toegepast binnen én buiten de overheid. Door uw kennis van GIS op een hoger plan te brengen, kunt u uw werkzaamheden beter en efficiënter uitvoeren. Bovendien wordt u een betere gesprekpartner voor mensen binnen en buiten uw organisatie, die al veel van GIS gebruikmaken. Het gebruik van ArcGIS for Desktop en de concrete toepassing bij milieuvraagstukken staat centraal in deze training.

K-Kartografie met ArcGIS 10 ITC (Dag 1) (10.0)
Het maken van inzichtelijke en cartografisch verantwoorde kaarten is een vak apart waar cartografen zich al jarenlang mee bezighouden. Mede door de grote flexibiliteit van ArcGIS bestaat de kans dat kaarten worden geproduceerd die niet meer voldoen aan de cartografische eisen. Hierdoor kan het gebeuren dat de geografische gegevens op de kaart op een onjuiste manier worden geïnterpreteerd. De training Cartografie met ArcGIS laat zien hoe u uw kaart wel op de juiste manier vorm kunt geven. Deze training is in samenwerking met het ITC uit Enschede ontwikkeld.


K-ArcGIS III: Performing Analysis (10.1)

ArcGIS  III: Performing Analysis 10.1 Omschrijving:Advance your foundational ArcGIS skills by learning how to obtain reliable results from different types of GIS analysis. You will apply a standard workflow to efficiently solve spatial problems using a variety of ArcGIS tools and vector, raster, and temporal data. Techniques to effectively share your analysis workflows and results are covered. This course is taught using ArcGIS for Desktop Advanced and some course exercises use tools provided in the ArcGIS Spatial Analyst extension. Onderwerpen: Choose appropriate data, methods, and tools to plan, execute, and document a given analysis project. Automate analysis tasks using geoprocessing models. Create a weighted suitability model to select the optimal location for a new site. Apply spat…

E-Werken met cartografische representaties

Werken met cartografische representaties in de geodatabase 10 Omschrijving: Cartografische representaties biedt de mogelijkheid geavanceerde symbologie op te slaan in de geodatabase. Deze training verklaart wat cartografische representaties zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden om cartografische problemen op te lossen. U leert hoe u symbologie kunt aanmaken voor verschillende kaartdoeleinden en schalen zonder het dupliceren of opnieuw te tekenen van de ruimtelijke data. Onderwerpen: Overzicht mogelijkheden van cartografische representaties Cartografische projectplanning Cartografische regels en symbol layers instellen Geometrische effecten Uitzonderingen op de cartografische regels Beheren van cartografische presentaties Cartografische geoprocessing tools Klik hier voor een preview van …

E-What's new in ArcGIS Desktop 10 en 10.1 (10.0)

What's new in ArcGIS Desktop 10 en 10.1 Omschrijving:In 2012 is een nieuwe versie van ArcGIS, ArcGIS 10.1 gelanceerd. In deze nieuwe release is speciale aandacht besteed aan het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid van de interface en het gemak waarmee dagelijkse GIS-werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Deze training geeft een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen in ArcGIS Desktop. Onderwerpen Overzicht van de belangrijkste veranderingen Snel data, kaarten en geoprocessing tools vanuit ArcMap benaderen via het nieuwe zoeken venster en de integratie van ArcCatalog in ArcMap Werken met de nieuwe manier van tekenen Maken van attractieve, professionele kwaliteitskaarten door gebruik te maken van basiskaarten (basemaps), operationele layers en de nieuwe stijlen en symbolen Werke…

E-Cartografie met ArcGIS 10 Esri (Dag 2 + 3) (10.0…

Cartografie met ArcGIS 10 Omschrijving Het maken van inzichtelijke en cartografisch verantwoorde kaarten is een vak apart waar cartografen zich al jarenlang mee bezighouden. Mede door de grote flexibiliteit van ArcGIS bestaat de kans dat kaarten worden geproduceerd die niet meer voldoen aan de cartografische eisen. Hierdoor kan het gebeuren dat de geografische gegevens op de kaart op een onjuiste manier worden geïnterpreteerd. De training Cartografie met ArcGIS laat zien hoe u uw kaart wel op de juiste manier vorm kunt geven. Deze training is in samenwerking met het ITC uit Enschede ontwikkeld. Onderwerpen Ontwerpen van kaarten Cartografische grammatica Constructie verschillende kaarttypen Kleur en cartografie Kaarttekst Kaartlay-out Kaartproductie Klik hier voor preview van de training.…

E-Kwaliteitsborging en -controle van geodata (10.0…

Kwaliteitsborging en -controle van geodata Omschrijving: Geografische informatie vormt de basis van elk GIS. Voor het verkrijgen en behouden van betrouwbare gegevens, doen organisaties er verstandig aan een plan van aanpak op te stellen. De training Kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole van geografische data geeft praktische suggesties voor de opzet en uitvoering van een kwaliteitsborgingsplan. U leert technieken om fouten in data op te sporen, te registreren en hoe erover te communiceren. Zowel voor eigen data als extern verworven geografische gegevens. Onderwerpen:• Definities QAQC • Veel voorkomende fouten in geografische data • Maken van een Quality Assurance (QA) plan • Steekproeftechnieken • Gebruik maken van standaard Quality Control (QC) tools in ArcGIS • Registreren…

E-Werken met de ModelBuilder in ArcMap

Werken met de ModelBuilder 10 Omschrijving: De ArcGIS ModelBuilder is een visuele ontwikkeltool die deel uitmaakt van de ArcGIS Desktop applicatie (onder alle licenties: ArcView, ArcEditor en ArcInfo). Met de ModelBuilder kunt u veel voorkomende (reeksen van) bewerkingen eenvoudig vastleggen en reproduceerbaar maken. Modellen zijn daarnaast een uitstekende manier om uw GIS processen te documenteren. Onderwerpen Gebruik van de ModelBuilder in ArcMap en ArcCatalog ModelBuilder en ArcToolbox Veel gebruikte tools Werken met:                - environment settings               - tijdelijke data                - parameters en variabelen Gebruik van scripts iterators (loops) in modellen Modellen omzetten naar scripts Batch processing Klik hier voor previ…

E-Tekenen in ArcMap (10.x)

Tekenen in ArcMap Omschrijving: De tekenmogelijkheden van ArcMap zijn uitgebreid. Maar hoe kunt u nu precies van een lege tot een gevulde kaartlaag komen en hoe kunt u data bewerken? Enerzijds wordt u dit duidelijk gemaakt door bestaande data (CAD, rasterdata) geschikt te maken voor een geografische database, anderzijds door zelf nieuwe kaartlagen te tekenen. Alle uitgebreide tekenmogelijkheden van ArcMap komen aan bod. Onderwerpen: Basis en geavanceerde tekenmogelijkheden van ArcMap Bestaande data geschikt maken voor een geografische database Data-integriteit Topologie als hulpmiddel bij het tekenen Gescande kaarten gebruiken Vectoriseren Nederlandse meta-informatie invoeren Omgaan met nauwkeurigheid Klik hier voor preview van de training. Klik hier om aan te melden voor deze training.

E-Geavanceerde analyses met vector- en rasterdata …

Omschrijving:Door gebruik van de vele tools in ArcGIS 10 voor geoprocessing, modellering en analyse vindt u de antwoorden op interessante en uitdagende vraagstukken. Deze training behandelt verschillende modelleringstechnieken voor geografische analyses. U leert het beste proces te bepalen voor het oplossen van deze analyses. De oefeningen zijn gebaseerd op verschillende GIS-toepassingen die u gemakkelijk kunt relateren aan eigen projecten en werkprocessen. Er is veel aandacht voor rasterdata en de tools van Spatial Analyst. Met de extensie ArcGIS Spatial Analyst kunt u rasterbestanden aanmaken, bewerken en analyseren. De concepten van een op rasterdata geörienteerd GIS komen aan de orde in deze training. Daarnaast is er aandacht voor vraagstukken vraagstukken en geografische analyses di…

E-Rasterdata beheren met ArcGIS (10.0)

Rasterdata beheren met ArcGIS 10 Omschrijving: ArcGIS 10 biedt een complete en geïntegreerde oplossing voor beheer, serveren en consumeren van rasterdata. Deze training introduceert de mosaic dataset, een nieuwe geodatabase data model voor het beheer en serveren van rasterdata en hoe dynamische raster bewerkingen uitgevoerd kunnen worden met behulp van functies. U leert hoe u rasterdata kunt beheren vanuit meerdere bronnen waardoor het bereikbaar wordt gemaakt en geschikt wordt gemaakt voor een gebruiker van deze data. Onderwerpen Aanmaken van een mosaic dataset met verschillende rasterformaten en -bronnen Functies toepassen om dynamische een mosaic datasets te gebruiken voor bepaalde scenario’s Effectief dynamische image mosaics en rasterdata serveren naar verschillende applicaties Ui…

K-Werken met geometrische netwerken en utilities (…

Werken met geometrische netwerken en utilities 10 Omschrijving: Deze training behandelt de fundamentele concepten en componenten van een geometrisch netwerk en de workflow voor het aanmaken ervan. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van utility data waarmee geometrische netwerken worden aangemaakt, aangepast en analyses uitgevoerd op elektrische, gas en water/riool netwerken. Met behulp van deze vaardigheden kan het netwerk gemodelleerd worden en je organisatie helpen om snel te reageren op netwerk uitval, verbeterde hulp aan de klant en netwerkbeheer. Onderwerpen De componenten van een geometrisch netwerk Aanmaken van geometrisch netwerk in ArcGIS Aanmaken netwerk regels en netwerkgewichten Controleren van de netwerk connectiviteit Analysis uitvoeren op een geometrisch netwerk Mute…

E-Design van kaarten met ArcGIS (10.4)


Learn how to apply fundamental cartographic design principles to create maps that are easy to interpret and properly designed for their audience and delivery medium. You will explore a standard cartographic workflow to efficiently produce high-quality maps for print and online use. Course exercises primarily use ArcMap.